MEETING 2024 saturday & sunday 1 & 2 June 2024

LJ80 Concours 2021
LJ80 Concours 2021

NEDERLANDS

Namens het bestuur van de stichting ELJEEHOLLAND worden jullie hierbij uitgenodigd voor het 4 e SUZUKI Treffen in Friesland op 1 en 2 juni 2024.

We hebben voor een dezelfde locatie gekozen las in 2022, een mooi terrein op een camping centraal in Friesland, “De Kleine Wielen, vlakbij Leeuwarden. U kunt dus hier ook overnachten in trekkershut, chalet of lodge mocht u de zaterdag al van plan zijn om te komen. (zie de info op www.campingdekleinewielen.nl). Of zelf je kampeermiddel meenemen. Geef bij de opgave aan wat je wil, dan reserveren wij een slaapplaats voor eigen rekening.

Vanzelfsprekend maken we weer een mooi programma:

12.00 – 13.00 Ontvangst met koffie en koek
14.00 tot 17.0 Keuring * (8 prijzen, eentje voor de “ wurst car of the weekend”) en eentje voor de verste afstand gereden met een Eljee naar het treffen.


18.00 BBQ

Avond biertje met kampvuur

Zondag:

Rondrit met alle auto’s vanaf 10.30 tot 12.00

Hamburger lunch met de BBQ


14.00 Prijsuitreiking keuringen door de jury

(*Bij slecht weer is de keuring in een overdekte tent en gaat de rondrit misschien niet door)

U kunt zich inschrijven tot 1 mei 2024. Kosten zijn € 25,00/pp voor beide dagen incl. BBQ en drinken en euro 75,00 incl. overnachting PP

Alle kosten inbegrepen.

BIC CODE = RABONL2U

IBAN = NL71 RABO 0356 2381 64
Na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving geldig
Inbegrepen voor 25,00 zijn: koffie, fris / bier , bbq, dagrecreatie toegang, rallyschild)

Voor 75,00 extra kun u ook overnachten en boek ik deze voor u of u mag het zelf regelen bij ed camping


Opgave per email naar eljeeholland@gmail.com en vermeld onderstaande gegevens:
1. Naam
2. Ik geef mij op voor het Suzuki Treffen op met …personen
3. met/zonder Suzuki
4. Ik (wij) kom(en) zaterdag en wil graag overnachten met … personen in:
Trekkershut, chalet, lodge, eigen kampeermiddel.


DEUTSCH

Im Namen des Vorstands der ELJEEHOLLAND-Stiftung werden Sie hiermit zum 4 e SUZUKI-Treffen am Sonntag, den 1 and 2 Juni 2024 in Friesland eingeladen, Wir haben einen anderen Ort gewählt, einen wunderschönen Ort auf einem Campingplatz im Zentrum von Friesland, “De Kleine Wielen, in der Nähe von Leeuwarden.

Sie können hier also auch in einer Wanderhütte, einem Chalet oder einer Lodge übernachten, wenn Sie am Samstag anreisen möchten. (siehe die Infos auf www.campingdekleinewielen.nl). Oder bringen Sie Ihre eigene Campingausrüstung mit. Geben Sie in der Abrechnung an, was Sie möchten, und wir reservieren einen Schlafplatz für Ihr eigenes Konto.

Natürlich erstellen wir wieder ein großartiges Programm mit:

Samstag
12.00 – 13.00 uhr Empfang mit Kaffee und Kuchen.
14.00 bis 17.00 Uhr Inspektion, 8 Preise,
einer für das “schlechteste Auto des Wochenendes”und einer fur weids ver gefahrenen km.
18Uhr BBQ

im abent kampfuer !

10.30 Uhr Tour* bis ca. 12 Uhr

Hamburger BBQ

14.00 Uhr Vergabe von Urteilen durch die Jury.

(*Bei schlechtem Wetter findet die Inspektion in einem überdachten Zelt statt und die Tour kann fortgesetzt werden.)

Sie können sich bis zum 1. Mai 2024 anmelden.
Die Kosten betragen 25,00 € / pp
fur zwei tagen und Möglichkeit fur Übernachtung euro 75,00
Bankverbindung = NLNL71 RABO 0356 2381 64 Stiftung ELJEEHOLLAND

Ihre Registrierung ist nach Eingang Ihrer Zahlung gültig.
(enthalten sind: Kaffee, Getränke und bier , Grill, Zugang zur Tageserholung, Rallyeschild.

Für weitere Details: www.eljeeholland.com

Aufgabe:
Mailverbindung = eljeeholland@gmail.com
Abtretung: per Post oder Postanschrift, De Stranljyp 5, 9254 KA Hurdegaryp.
1. Name:
2. Ich melde mich für das Suzuki-Treffen am Sonntag 2024 mit … Leuten an
3. mit / ohne Suzuki
4. Ich (wir) komme Samstag und möchte die Nacht mit … Leuten verbringen in: Wanderhütte, Chalet, Lodge, eigene Campingausrüstung.


ENGLISH

On behalf of the board of the ELJEEHOLLAND foundation, you are hereby invited to the 4e rd SUZUKI meeting in Friesland on 1 & 2 June 2024

We have chosen a different location, a beautiful site on a campsite in the center of Friesland, “De Kleine Wielen, near Leeuwarden.
So you can also spend the night here in a hiker’s cabin, chalet or lodge if you plan to come on Saturday. (see the info on www.campingdekleinewielen) Or bring your own camping equipment. Specify what you want in the statement, and we will reserve a sleeping place for your own account.

Naturally we are again creating a great program with: Saturday
12.00 – 13.00 a.m. reception with coffee and cake.
14.00 am to 17.00 pm inspection*, 8 prizes, one for the “worst car of the weekend and the fairest distance driven by an eljee car
18.00 noon BBQ

Evening fire im camp

Sunday:

10.30 to 12.00 tour with all the cars

12.00 – 13.00 hamburger lunch BBQ


14.00 pm awarding of judgments by the jury.

(*In bad weather the inspection is in a covered tent and the tour may continue)

You can register until 1 May 2024.
Costs are € 25.00 / pp or

euro 75,00 incl. one night stay in a cabin.
Bank no. NL 75NL71 RABO 0356 2381 64 attention foundation ELJEEHOLLAND

Your registration will be valid upon receipt of your payment
(included are: coffee, 2 consumption vouchers, BBQ, day recreation access, rally shield)

For further details:  www.eljeeholland.comAssignment:
eljeeholland@gmail.com
or postal address, the slip 5, 9254 KA Hurdegaryp.
1. Name:
2. I Sign up for the Suzuki meeting on Sunday 30th May 2021 with … people
3. with / without Suzuki
4. I (we) come Saturday and would like to spend the night with … people in:
Hikers’ cabin, chalet, lodge, own camping equipment.